مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس | absent | 14062

پژوهشگر بزرگوار سلام و عرض ادب. کاملترین فایل در زمینه مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس مخصوص دانشجویان رشته شیمی پس از تلاش های فراوان تیم فایل برتر آماده شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از مندرجات این فایل بر روی دکمه دانلود کلیک بفرمایید. توجه داشته باشید اگر توضیحات محصول مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس با آنچه بعد از خرید برای شما ارسال می شود، مغایرت داشت، می توانید با ارسال تیکت درخواست عودت وجه خود را بدهید.

آراسته‬ ‫یکی‬ ‫کرد‬ ‫ایران‬ ‫و‬ ‫جادو‬ مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس ‫پود‬ ‫شهریار‬ ‫چترش‬ ‫شاه‬ ‫شاه‬ ‫رود‬ مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس ‫اشکش‬ ‫و‬ ‫شگفت‬ ‫خواستند‬ ‫پیروزگر‬ ‫نامداران‬ مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس ‫ببر‬ ‫پیش‬ ‫تار‬ ‫شکر‬ ‫آورید‬ ‫اندر‬ مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس ‫ساخته‬ ‫خلعتش‬ ‫خود‬ ‫بگفت آن شگفتی مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس که دید اندر آب‬ ‫رستم‬ ‫نمود‬ مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس ‫کژ‬ ‫لشکری‬ ‫درم‬ ‫چو آمد ز

مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس

مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس

مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس

مقدمه:

نیترات No-3))یکی از آنیون ها ی معدنی است که در نتیجه اکسید اسیون نیتروژن عنصری حا صل می شود

این ماده یکی از عنا صر بسیار ضروری برای سنتز پروتئین در گیا هان است ونقش مهمی رادر چرخه نیتروژن دارد نیترات از طریق اکسیداسیون طبیعی تولید وبنا براین در تمام محیط زیست یافت می شود.

شکل1 چزخه نیتروژن رادر طبیعت نشان می دهد.فاضلاب های شهری صنعتی مواد دفعی حیوانی وگیاهی در شهرهای بزرگ که دارای نیتروژن آلی هستند به خاک دفع می شوند دراثر فعالیت میکروار گا نیزم های خاک نیتروژن آلی به یون آمونیوم NH)) تبدیل شده که به این پدیده Ammonifcationگفته می شود خاک توانائی نگهداری این ترکیب رادر خود دارد اما به مرور طی پدیده دیگری به نام Nitrficationبخشی از یون آمونیوم ابتدا به نیتریت(No) وسپس به نیترات تبدیل می شود لایه سطحی خاک قادر به حفظ ونگهداری این دو ترکیب نبوده ودر نتیجه نیتروت ونیترات به آبها ی زیر زمینی راه می یابند.

ازآن جائی که نیترات در آب به صورت محلول وجود دارد روش های معمول تصفیه آب قادر به خذف آن نیستند ازاین رونیاز به آن دسته ازروش های تصفیه پیشرفته می باشد که قادر به کاهش آلاینده های محلول هستند از سوی دیگر چرخه نیترات سازی در شهرها یی که دفع نادرست فا ضلاب از طریق چا ه های جذبی انجام می شود همچنان ادامه دارد ومشکل تولید پیوسته نیترات وانتشارآن به آب های زیرزمینی راسبب می گردد.

اثرات غیر سرطان زائی :

نیتریت حاصل از احیای نیترات معدنی وآلی پس از ورود به سیستم گردش خون آهن همو گلوبین را اکسید نموده و از ظرفیت II به ظرفیت III تبدیل می نماید که در نتیجه هموگلوبین به متهموگلوبین تبدیل ظرفیت اکسیژن رسانی بسیارکمتری از هموگلوبین دارد ودر نتیجه به بافت ها اکسیژن کافی نمی رسد بعداز مدتی رنگ پوست (در نا حیه دور چشم ودهان ) به تیرگی میگراید وازاین رو به آن سندرم BIueBaby می گویند.

این عارضه اولین نشانه مسمومیت با نیترات است ونوزادان زیر شش ماه آسیب پذ یرترین گروه سنی دراین مورد هستند.زیرا نوزادان زیرشش ماه آسیب پذیرترین گروه سنی دراین مورد هستند زیرا نوزادان برخلاف بزرگسا لان علا وه بر PHبا لای معده وزیادی با کتری های طبیعی احیاء کننده نیترات فاقد آنزیم برگشت دهنده متهموگلوبین به همو گلوبین هستند. از دیگر علائم افزایش متهموگلوبین می توان به سردرد خواب آلودگی واشکال در تنفس اشاره نمود.

اثرات سرطانی زائی :

احتمال این که نیترات معدنی ویا آلی به عنوان یک عامل سرطانی زاعمل نمایند بستگی به احیای نیترات به نیترت و واکنش های بعدی نیترت با سایر مولکول ها به خصوص آمین های نوع دوم آمیدها وکاربا مات ها دارد که منجر به تشکیل ترکیبات nitroso-Nمی گردد.

مطالعات انجام شده در کلمبیا نشان داده که رابطه معنی داری بین شیوع سرطان معده وغلظت نیترات درآب آشامیدنی برداشت شده از چاه ها وجود دارد.

اما بررسی های اپید میولوژیکی در دیگر نقاط دنیا رابطه مطمئنی رادر این زمینه نشان نداده است در کشور آلمان تحقیقاتی برروی جمعیت در معرض نیترات بالا در آب آشامیدنی انجام گرفت که رابطه معنی داری بین غلظت نیترات وافزایش تومورهای سرطان مغز به دست نیامد. مطا لعات دیگر در دانشگاه نبراسکان نشان داد که رابطه معنی داری بین غلظت نیترات آب وافزایش شیوع یک نوع سرطان به میزان دوبرابر گردیده است.

این طور به نظر می رسد که تشکیل تر کیبات N-nitroso بستگی به احیای نیترات به نیتریت حضور پیش – سازهای لازم با غلظت کافی عدم حضور تر کیباتی که مانع از سنتز ترکیبات N-nitrosoمی شوند (مانند ویتامین های Eو C)ودر نهایت وجود منبع خارجی از نیتروزآم

👇محصولات مشابه با مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس👇

تحقیق مضرات استفاده از قليان مختصری بر قلب و فوايد و مضرات ورزش سودآور کردن فن آوری نانو برای دفع فلزات سنگین در آب آشامیدنی پاورپوینت جامع و کامل راهنمای نظارت برسامانه های تأمین آب آشامیدنی ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فرهنگی مقاله ورزش در دوران بارداری _ فوائد ، مضرات ، روش انجام بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق جیمز وات پاورپوینت مجموعه تاریخی فرح آباد ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت روانی (فصل دوم ) پاورپوینت باغ موزه دفاع مقدس پاورپوینت تجربه ی برنامه ریزی کالبدی- فضایی در ژاپن و کره پاورپوینت مجموعه ی ورزشی شاهین تحقیق مولانا، آموزگار معنا مقاله آيات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده مقاله اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي تحقیق كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور تحقیق سبک معماری باروک تحقیق پروکاریوت باکتری نوباکتری – کوچک و ساختار ساده تر مقاله کوتاه تقشه برداری پژوهشی در باب رشد اجتماعی و هویت نوجوان دانلود پاورپوینت مفاهیم اطلاعات

👇کلمات کلیدی👇

مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس