👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق،شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق،شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهرانگزارش کاراموزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران شامل(35 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.

قسمتي از متن گزارش کاراموزي:

فهرست

مقدمه:

انرژي الکتريکي در قياس با ساير انرژي ها:

اجزاء سيستم انرزي الکتريکي:

رنج هاي استاندارد شده ي ولتاز در ايران:

شبکه توزيع:

انواع مختلف شبکه هاي توزيع:

شيوه توزيع انرزي الکتريکي

شبکه توزيع هوايي:

لوازم و وسائل وتجهيزات شبکه هاي توزيع هوايي :

سيم هاي هوايي و متعلقات آن:

لوازم حفاظتي شبکه توزيع:

متعلقات سيم هاي هوايي در يک شبکه توزيع هوايي

لوازم حفاظتي شبکه توزيع:

رکلوزر(Recloser):

پست هاي توزيع:

تجهيزات خط NHV :

تجهيزات خط UV :

خدمات:

قانون ماليات و آئين نامه هاي شركتها:

ثبت شركتها:

تداركات و پشتيباني:

لوازم موجود در انبار و مشخصه هاي فيزيكي

شركت و دسته بندي سوابق كار خارج از شركت :

امور مالي شركت:

مراحل تنظيم اسناد

كنترل هزينه ها با تهيه تراز

مراجع وعملكرد مالي

دفتر خدمات بازرگاني:

امورمربوط به ديسپاچينگ و عملكرد آن در شبكه :

امور نظارت و كيفيت مهندسان شركت:

موارد ونكات فني در شركت:

مقدمه:

امروزه برق بعنوان جزء لاينفک زندگي انسان محسوب ميشود .شبکه وسيع انرزي الکتريکي با انشعابات زياد مجتمع هاي بزرگ وکوچک صنعتي ومسکوني را تغذيه مينمايد.

انرزي الکتريکي در قياس با ساير انرزي ها از محاسن ويزه اي برخوردار است شامل:

1- محدوديتي از نظر مقدار در انتقال و توزيع آن وجود ندارد.

2- انتقال آن براي فواصل زياد به آساني انجام پذير ميباشد.

3- تلفات آن در طول خطوط انتقال و توزيع کم و داراي بازده زياد ميباشد.

4- تبديل آن به ساير انرزي ها به آساني ممکن است.

سيستم انرزي الکتريکي  در حالت کلي شامل 3 جزء زير ميباشد:

1-  مركز توليد نيرو

2-  خطوط انتقال نيرو

3-  شبكه هاي توزيع نيرو

انرژي الکتريکي در نيروگاه در رنج 20 کيلو ولت توليد ميشود .از آنجا که نيروگاه هابه دلائل ايمني و اقتصادي وبا توجه به نوعشان ( آبي- بخاري- گازي- ديزلي ) در خارج شهر و در فاصله دور از مصرف کننده ميباشد براي رساندن انرزي توليد شده به مصرف کننده ها از خطوط انتقال نيرو استفاده مي شود. به دليل طويل بودن خطوط انتقال تلفات انرزي زياد ميباشد .

براي کم کردن تلفات-  سطح ولتاز انرزي توليد شده در نيروگاه را از طريق ترانسفورماتورقدرت افزايش داده به رنج 400 کيلو ولت ميرسانند. اين ولتاز براي انتقال مناسب مي باشد.

خطوط انتقال نيرو انرزي الکتريکي را از نيروگاه با ولتاز 400کيلو ولت به پست63/400 کيلو ولت منتقل مي کنند. در اين پست ولتاز 400 کيلو ولت توسط ترانسفورماتورقدرت به ولتاژ 63 کيلو ولت کاهش مي يابد. انرزي الکتريکي با ولتاز 63 کيلو ولت توسط خطوط انتقال نيرو به پستهاي 20/63 کيلو ولت منتقل مي شود. در اين پست نيز توسط ترانسفورماتورقدرت ولتاژ از 63 کيلو ولت به 20 کيلو ولت کاهش مي يابد.انرزي الکتريکي با ولتاز 20کيلو ولت به پست هاي توزيع منتقل شده توسط ترانسفورماتورهاي توزيع به ولتاز 380 ولت کاهش مي يابد.

رنج هاي استاندارد شده ي ولتاز در ايران عبارتند از:

  الف-  40ولت-120ولت                           ( فشار ضعيف)

  ب-  33کيلوولت-20کيلوولت-11کيلوولت     (فشار متوسط )

  ج-  132کيلوولت-63کيلوولت                   (  فوق توزيع )

  د- 400کيلوولت-230کيلوولت                  (  فشارقوي   )

به طوريکه براي تغذيه الکتريکي مصرف کننده ها معمولا ازجريان متناوب سه فاز و فشارضعيف 380ولت و220 ولتي استفاده ميشود و براي تغذيه پست هاي فشار ضعيف ازفشار  متوسط 20 کيلو ولتي و براي تغذيه پست هاي فشار متوسط از 63  کيلوولت استفاده ميشود.از فشار قوي نيز جهت ارتباط نيروگاه ها استفاده مي شود.در هر شهر يا هر مجتمع بزرگ صنعتي بايد حداقل يک شبکه فشار قوي جهت تغذيه شبکه توزيع ( فشار ضعيف و فشار متوسط ) وجود داشته باشد.

يک شبکه توزيع بايد برق مورد نياز مصرف کننده ها را تامين کند. به عبارت ديگر شرکت توزيع نيروي برق موظف است در طول شبانه روز ميزان قدرتي که مشترک درخواست نموده و مورد توافق قرارگرفته در اختيارش قرار دهد. پس بايد در انتخاب ميزان قدرت ونوع شبکه دقت زيادي شود.همچنين يک شبکه توزيع بايد طوري باشد که در مواقع خرابي يک قسمت از شبکه وقفه اي در تغذيه مصرف کننده ها ايجاد نشود و عيب يابي شبکه بايد سريع انجام شود .

در صورتي که موارد فوق رعايت نشود اشکالات زيادي از قبيل: افت ولتاز هاي زياد تر ازحدمجاز و اضافه بار بر روي ترانسفورماتور ها به وجود مي آورد که منجربه خا موشي هاي طولاني مدت در سطوح وسيع مي گردد.با توجه به موارد ذکر شده ميتوان به اهميت  نقش شبکه توزيع پي برد که آخرين و مهمترين وظيفه يعني تغذيه مصرف کننده ها را بر عهده دارد.

شبکه توزيع:

شبکه توزيع الکتريکي عبارتست از يک سيم کشي که جريان برق را به چند ين مصرف کننده ميرساند .يک شبکه توزيع بايد از حداکثر  درجه اطمينان مصرف – درجه اطمينان حفاظتي خوب- قابليت عيب يابي سريع- ضريب بهره بالا برخوردار باشد.

شبکه هاي توزيع انواع مختلفي دارند:

1- شبکه باز ( شعاعي )- براي مصارف خانگي و روشنائي در نواحي شهر ها و روستاها

2- شبکه از دو سو تغذيه شونده – براي بالا برد ن ضريب اطمينان

3- شبکه حلقه اي – براي تغذيه نقاط با تراکم زياد (تغذيه پست هاي ترانسفورماتور )هادي هايي که در يک شبکه توزيع به کار مي روند عموما از مس ( با ضريب هدايت بالا ) وآلمينيوم ( با وزن سبک ) ميباشند

متعلقات سيم هاي هوايي در يک شبکه توزيع هوايي عبارتند از:

1- پايه ها : در سه نوع

الف- چوبي

ب – بتني

ج – فولادي در ارتفاع هاي مختلف

پايه چوبي براي فشار ضعيف وفشار متوسط تا اسپن 100 متر- پايه بتني براي کشش هاي (1200 – 200) کيلو گرم در ارتفاع هاي (14-7) متر- پايه فولادي از لحاظ ارتفاع محدود نميباشد.

2-کراس آرم ها: در انواع

 الف- چوبي و فولادي ب

 ب– در شکل هاي افقي

 ج- جانبي(پرچمي)

 ه - جناقي

3-مقره ها:

الف- از جنس چيني يا شيشه

ب – در انواع سوزني

ج– آويزي(بشقابي)

ه - چرخي

لوازم حفاظتي شبکه توزيع:

4- رله ها و کليد هاي حفاظتي:

(انواع رله ها – کليد هاي خشک (هوايي)- کليدهاي روغني)

5- فيوز ها:

(اتوماتيک تند کار و کند کار- فشنگي- کتابي – کت اوت فيوز)

6-برق گيرها:

(برق گير با مقاومت غير خطي – برق گير دفعي )

7-شاخکهاي جرقه گير:

(درقسمت بالا و پائين بوشينگ هاي ترانسفورماتورهاي توزيع)کليد هاي فشار قوي بر دو نوع کليد هاي خشک و کليد هاي روغني ميباشند.

کليد هاي خشک :

الف- سکسيونر قابل قطع زير بار

ب – سکسيونر غير قابل قطع زير بار

کليد هاي روغني :

الف- ديزنکتور(کليد قدرت)

ب – رکلوزر(کليد وصل مجدد

رکلوزر(Recloser):

رکلوزر براي قطع و وصل اتوماتيک مدارهاي جريان متناوب تک فاز و سه فاز ساخته شده مدار را در صورت بروز اتصالي قطع مي کند و بلا فاصله مجدد وصل ميکند ودر صورت رفع نشدن اتصالي دوباره مدار را قطع مي کند. رکلوزر عمل قطع و وصل را سه مرتبه انجام مي دهد و بعد از آن در صورتيکه اتصالي هنوز برطرف نشده بود بطور دائمي مداررا قطع مي کند.معمولا عمل قطع و وصل اول رکلوزر از دو عمل قطع و وصل بعدي ميباشد.

عمل قطع و وصل اولي هر کدام دو سيکل طول مي کشد و طي اين مدت رکلوزر با برطرف کردن اتصالي در انشعابي که توسط فيوز کت اوت حفاظت مي شود مانع از سوختن فيوز کت اوت شود.در صورتيکه اتصالي برطرف نشده باشد در دو عمل قطع و وصل بعدي که هر کدام پنج سيکل طول ميکشد به کت اوت فيوز اين فرصت داده مي شود که بسوزدو انشعاب معيوب را جدا نمايد.

از رکلوزر در قسمت هايي از شبکه توزيع اتصالي هاي موقتي بوجود مي آيد استفاده مي شود اتصالي هاي موقتي بر اثر برخورد خط با شاخه درختان – قرار گرفتن پرندگان بين هاد يهاي

برق دار و زمين – زدن رعد وبرق – بوجود مي آيد.

مزيت رکلوزر بر فيوز اينست که رکلوزر مي تواند اتصالي موقتي را از اتصالي دائمي تشخيص دهد و به آن اين فرصت را دهد که برطرف شود يا توسط فيوز يا سکشنالايزر ازشبکه جدا گردد.

پست هاي توزيع:

هر پست توزيع حداقل از يک ترانسفورماتور توزيع ورودي فشارقوي(20 کيلو ولتي) و تابلوي خروجي فشار ضعيف(380 ولتي) تشکيل شده است.ورودي فشار قوي تشکيل شده از يک سکسيونر قابل قطع زير بارو سه فيوز فشار قوي- قدرت قوي HH .

تابلوي خروجي فشار ضعيف(380 ولتي) يک سري وسايل اندازه گيري(آمپرمتر- ولتمتر- مبدل هاي جريان – کنتور) و 30 عدد فيوز فشار ضعيف براي قدرت زياد NH   تا رنج KVA 630 تابلوي خروجي فشار ضعيف يک تابلو در پست هاي بزرگ و در بعضي موارد در پستهاي KVA 630 وKVA 400 داراي دو تابلو مي باشد.

تابلوي توزيع اوليه شامل تقسيمات اصلي فشار ضعيف موسوم به خط NHV ميباشد.

تابلوي توزيع ثانويه شامل تقسيمات فرعي فشار ضعيف موسوم به خط UV  ميباشد.

تجهيزات خط NHV :

1-شينه(به عنوان هادي خط)

2-قسمت ورودي(تغذيه):

الف- شامل کليد قدرت

ب – وسائل اندازه گير

ج – خازنها

تجهيزات خط UV :

1-قسمت ورودي(تغذيه):

الف- شامل کليد قدرت

ب – ولت متر

ج- آمپرمتر

2-  قسمت خروجي: داراي انشعابات متعدد براي مصارف روشنائي و موتوري پست هاي توزيع را ميتوان در فضاهاي بسته وباز ايجاد نمود.البته بهترين وضعيت آنست که ترانسفورماتورهاي توزيع در اتاقي مناسب و جدا از تابلوها نصب شود.در يک پست توزيع هوايي ترانسفورماتور توزيع بر روي دو پايه بتني يکي بطول 9 متر و ديگري بطول 12 متر نصب مي شود.

خدمات:

پس از مشخص شدن مراحل كارآموزي و واحدهايي كه در برنامه پيشبيني شده وميبايست با آنها آشنايي پيدا نمائيم وآشنايي مختصر با حوزه ستادي شركت و امور كاركنان به اتاق كارشناس طبقه بندي مشاغل راهنمايي شديم كه در اين قسمت با نحوه محاسبه و پرداخت حقوق ومزايا و موارد متعلقه آشنا شديم كه در اين ارتباط نحوه بيمه اي كه شركت ارائه مينمايد مورد تبادل نظر قرار گرفت كه عنوان گرديد حق بيمه پرداختي بخش به تامين اجتماعي بابت بيمه بازنشستگي واز كارافتادگي وبخشي جهت درمان به شركت بيمه دنا مسترد ميگردد كه در اين راستا مزايا  و معايب  بيمه درمان كه توسط شركت بيمه دنا ارائه ميگردد مورد بررسي قرار گرفت.

در اين ارتباط نحوه مراجعه به سازمان تامين اجتماعي و دريافت شماره هشت رقمي بيمه عنوان گرديد همچنين مراحل تكميل پرونده و ارائه مدارك لازم من جمله گواهي عدم سو ،پيشينه كيفري كه ميبايست از نيروي انتضامي اخذ گرديده ، همچنين گواهي سلامت و معافيت پزشكي كه از طريق پزشك معتمد صورت مي گيرد ، قيد گرديد.

قانون ماليات و آئين نامه هاي شركتها:

1-اساسنامه شركت: شامل حوزه فعاليت مديران و سهامداران و درصد سهام آنها كه توسط اداره ثبت شركتها،تاييد مي گردد.

2-آئين نامه معاملات : در چار چوب تعيين شده جهت انجام هر گونه داد و ستد بايد عمل نمود كه شامل موارد استعلام قيمت و ... مي باشد

3-آئين نامه استخدامي: نحوه استخدام و تخصص ها و ويژگيهاي مورد نياز ذكر مي گردد.

4-آئين نامه ترفيع و تنبيه: در زمينه ترفيع و تنبيه و موارد مطرحه و نحوه انجام هريك تبيين شده است.

5-آئين نامه مسافرتها و ماموريتها: در مورد تعريف ماموريت و مسافرتهاي شغلي و چار چوب آن تعيين شده است.

6-آئين نامه فني: در مورد نحوه انجام عمليات فني و موارد فني و مهندسي پيش بيني شده، ميباشد.

ثبت شركتها:

1-نام شركت

2-سرمايه شركت: كه ميزان 35% سرمايه ميبايست توسط سهامداران پرداخت گردد.

3-سهامداران و نسبت سهم آنها

4-اعضاي هيئت مديره

5-رئيس هيئت مديره و قائم مقام هيئت مديره و دو نفر منشي

6-مدير عامل شركت ومشخصات وي كه از بين سهامداران يا هيئت مديره مي تواند باشد.

7-حق امضاء اوراق بهادار

8-حدود اختيارات مدير عامل

9-حدود گردش كار و ماهيت كار شركت

10-بازرس قانوني از شركتهاي حسابرسي

11-روزنامه رسمي جهت درج آگهي هاي رسمي شركت

12-سال مالي شركت

تداركات و پشتيباني:

بامراجعه و پذيرش مسئولين امور تداركات و انبارها با نحوه تامين جنس جهت انبار مركزي و همچنين نحوه انتقال جنس از انبار مركزي به انبار منطقه آشنا شديم، در اين ارتباط با نحوه تاييد حواله تهيه شده در منطقه،توسط مدير امور تداركات و نهايتا با موجود بودن جنس منجر به تحويل از انبار شده و در صورت فقدان جنس اقدام به خريد صورتمي پذيرد كه اين خريدها مستند به آئين نامه معاملات شركت مي باشد،پس با اعزام به انبار مركزي شركت با اقلام موجود در انبار از نزديك آشنا شديم.

لوازم موجود در انبار و مشخصه هاي فيزيكي :

الف- كابل:

 كابلهاي موجود در انبار شامل كابلهاي فشار متوسط پروتولين با عايق كراسلينك با مقاطع 185*3، 185*1 و كابلهاي فشار ضعيف پرتو دور با عايق PVC (پلي ونينيل كلرايد) در مقاطع 10*4 ، 16*4 ،16+25*3 ،16+35*3 ،25+50*3 ،35+70*3 ،50+95*3 ،70+120*3 ف70+150*3 ،120+240*3 ،با هادي مس و كابل 4*185 با هادي آلومينيوم مي باشد،جهت مقره كابل مي دانيم كه در طول كابل ارقام مقره ذكر گرديده كه با قرائت ابتدا و انتهاي كابل ميتوان طول كابل را بدست آوريم.

ب- سيم:

سيمهاي موجود درانبار شامل سيم هاي آلومينيومACSR  جهت جهت خطوط هوائي فشار متوسط با مقادير 73.6 مينك و 126.2 هانيا كه با مغزي فولادي  تقويت گرديده اند و سيمهاي مسي با مقاطع16و 50و 70 ميليمتر مربع مي باشند كه مثلا وزن هر يك متر از سيم نمره 16 به ميزان 143 گرم مي باشد كه جهت بر آورد وزن سيم مورد نياز جهت اجراي پروژه و يا بر آورد سيم مصرفي در پروژه با داشتن طول شبكه مقدور ميباشد.

👇محصولات تصادفی👇

مجموعه تم پاورپوینت برای رشته های مهندسی معماری و شهرسازی بررسی رابطه ادراك كاركنان از سیاست های ارزیابی عملکرد با رضايت شغلي و تمایل به ترک شغل دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا 1985 پاورپوینت درمورد معادن روباز پاورپوینت منشورهای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی