👈 فروشگاه فایل 👉

تاثير مديريت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل Achieve

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاثير مديريت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل Achieve

تحقیق حاضر با عنوان بتاثير مديريت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل Achieve از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 139صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده

هدف کلي پژوهش تعيين تاثير مديريت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربايجان غربي  مي¬باشد. با توجه به‌ اينكه‌ پژوهش‌ حاضر قصد دارد بدون‌ دستكاري در متغيرهاي‌ مورد نظر به‌ شرح‌ مفصلي‌ از شاخصهاي مديريت دانش و عملکرد کارکنان بپردازد لذا از روش‌ توصيفي‌ همبستگي استفاده‌ شد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کليه کارکنان بانکهاي صادرات استان آذربايجان غربي مي¬باشد که بر اساس اطلاعات موجود تعداد آنها 1216 نفر مي¬باشد. بر اساس‌ فرمول‌ تعيين‌ حجم‌ نمونه‌ كوكران‌ حجم‌ نمونه‌ آماري‌ اين‌ پژوهش‌ به‌ تعداد 315 نفر انتخاب گرديد. جهت آزمون فرضيه ها از آزمون آماري رگرسيون استفاده شده است. يافته هاي تحقيق: استفاده مجدد از دانش براي موقعيتهاي کاري مشابه بر عملکرد کارکنان در شعبات بانک صادرات استان آذربايجان غربي تأثير دارد.- حذف دانش بي اعتبار بر عملکرد کارکنان تأثير دارد. - ايجاد تغيير در شکل دانش بر عملکرد کارکنان در شعبات بانک صادرات استان آذربايجان غربي تأثير دارد.- خلق دانش جديد بر عملکرد کارکنان در شعبات بانک صادرات استان آذربايجان غربي تأثير دارد.

مقدمه   

امروزه، همزمان با روند فزاينده تحولات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه تمامي ابعاد و اركان سازمان¬ها را تحت تأثير قرار داده و انتظارات و الزامات نويني را پديد آورده است نقش و وظيفه مديران و رهبران نيز بشدت متحول و دگرگون شده است. اين تحول و دگرگوني آنچنان سريع و فراگير بوده است. كه به گفته دراكر «ما اكنون همان جايي ايستاده¬ايم كه يكصد سال پيش تيلور ايستاده بود و بدان حد نسبت به ساز و كارهاي حاكم به ساختارها و فرآيندهاي سازماني بااطلاع يا بي¬اطلاعيم كه او بود.»

در نتيجه امروز نيز از متخصصان و انديشمندان مديريت انتظار مي¬رود به همان جديتي كه تيلور و ساير بزرگان و نظريه پردازان مديريت در شناخت راهكارهاي توسعه و تحول سازمان كوشيده¬اند جداگانه و عالمانه بكوشند. روشن است كه مديريت دانش جز به دست مديران «دانا و توانا» كه چالش¬ها و ضرورت¬ها را به روشني درك كرده و قابليت شناسايي و بهره برداري بهينه از فرصت¬ها در آنان پرورش داده شده باشد قابل اجرا و تحقق نيست. توليد نظريه¬ها و دانش مديريت و تلفيق و تركيب آن با نيازهاي بومي سازمان¬هاي كشور و فراهم سازي فرصت¬هاي آموزشي اثربخش براي يادگيري و تسلط بر دانش و مهارت¬هاي نوين مديريت از سوي ديگر، در رسالت بنيادين مراكز مذكور است (برگرون، 1386، 1).

از طرف ديگر، در دنياي پيچيده  و رقابتي عصر حاضر ، ديگر نمي¬توان با دسترسي محدود به اطلاعات و نيروي انساني، بدون ابزارها و فرآيندهاي مديريت اثر بخش مبتني بر دانش جديد، سازمانها را اداره کرد ، در اين راستا اکثر مديران سازمانها فرآيندهاي¬ مستمري را براي ارزيابي عملکرد سازمان ايجاد مي¬نمايند (هلن و ديگران ، 2003)  قدمت شکل گيري نظام ارزيابي عملکرد به صورت رسمي به سه قرن پيش برمي¬گردد (تارمينا ، 2009 ، ص 103)  و در طول زمان هر روز با توجه به نيازهاي سازمان کامل تر گشته است ، يک نظام ارزيابي عملکرد مناسب اگر با توجه به شايستگيهاي سازمان طراحي گردد ، مي¬تواند اساس يک سازمان را پايه ريزي نمايد و در بهبود عملکرد کارکنان موثر واقع گردد (هاکان ، 2006 ، ص 357) .

در همين راستا محقق با توحه به اهميت موضوع ارزيابي عملکرد و مديريت دانش در اين پژوهش به دنبال بررسي تاثير مديريت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربايجان غربي مي¬باشد با اميد به آنکه با اجراي پژوهش حاضر قدمي هر چند کوچک در مسير بهبود  عملکرد کارکنان باشد

فهرست مطالب

چکيده 1

فصل اول: کليات تحقيق

1-1- مقدمه        3

1-2- بيان مسأله    4

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق     6

1-4- اهداف تحقيق     8

1-5- مدل مفهومي تحقيق    9

1-6- فرضيه‏هاي تحقيق    9

1-7- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها    10

1-8- قلمرو تحقيق    12

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه    14

2-2- مديريت دانش    19

2-3- عملکرد      41

2-4- پيشينه عملي تحقيق    60

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه    67

3-2- روش تحقيق    67

3-3- جامعه‌ آماري‌    67

3-4- نمونه آماري و تعيين حجم نمونه    67

3-5- روش نمونه گيري     68

3-6- ابزار گردآوري اطلاعات     68

3-7- روايي و پايايي ابزار سنجش تحقيق    70

3-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعات    71

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده¬ها

4-1- مقدمه     73

4-2- تحليل توصيفي داده ها    74

4-3-  تحليل استنباطي داده ها    87

فصل پنجم: نتايج تحقيق

5-1- مقدمه    97

5-2- پيشنهادها    97

5-3- يافته هاي تحقيق    98

5-4- بحث و نتيجه گيري    100

5-5- محدوديتهاي تحقيق    101

5-6- منابع    102

5-7- پيوستها    108

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تغذیه و ارزش مواد غذایی دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارها در طراحی هتل (طراحی معماری 4) تحقیق خودروي هيبريدي علل تورم در ايران دانلود پروپزال آماده رشته مدیریت با عنوان: بررسی نقش تبلیغات در توسعه صنعت توریسم