👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 99 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اجتناب با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 140 شرکت طی دوره زمانی1381 لغایت1390 بوده است. در این تحقیق رابطه اجتناب مالیاتی از طریق اثر سه عامل نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت واختلاف دائمی مالیات با گزارشگری  مالی متهورانه بررسی می کند. دراین تحقیق از روش توصیفی از نوع همبستگی و روش  تحقیق تر کیبی استفاده شده است برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود، همچنین برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزاری آماری EVIEWS استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم اجتناب مالیاتی از طریق سه عامل نرخ مؤثر نقدی، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلند مدت و اختلاف دائمی  با گزارشگری مالی متهورانه است. یعنی به این نتیجه می رسیم که  شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه دارند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکت هایی که دارای ثبات در گزارشگری هستند را خواهند داشت

مقدمه

  اين تحقيق به دنبال بررسي رابطه اجتناب مالياتي با گزارشگري مالي متهورانه در شرکت ها مي باشد. در اين تحقيق به دنبال يافتن پاسخ براي اين سوالات هستيم که آيا واحدهاي تجاري که داراي گزارشگري مالي متهورانه هستند، اجتناب مالياتي بيشتري نسبت به شرکتهايي که داراي ثبات در گزارشگري مالي هستند خواهند داشت؟ اما مطلب قابل تامل اين است که اين هزينه ها که به عهده سهامداران شرکت مي باشد، هميشه به نفع آنان نيست و مخارج اجتناب از ماليات در مواردي از منافع آن بيشتر خواهد بود. زيرا هم خطر اينکه اين موارد توسط وزارت دارايي کشف شده و شرکت مشمول جريمه گردد وجود دارد و هم اينکه مديران مخارج زيادي را براي انجام اين کار متحمل خواهند شد که بعضاً منافع خودشان را شامل مي‎شود و هيچکدام از اين هزينه ها به نفع سهامداران نيست. ثبات و کيفيت در گزارشگري مالي ممکن است موجب افزايش دقت عمومي در اطلاعات موجود درباره سرمايه گذاريهاي انجام گرفته توسط مديران و تصميمات عملياتي شرکت گردد. شفافيتهاي برون سازماني مثل تجزيه و تحليل هاي مالي نيز نقش مهمي را در نظارت برعملکرد و رفتار مديران شرکت ايفا مي کند. بنابراين شفافيت مالي شرکتها باعث کاهش خطرات ناشي از سلب مالکيت سهامداران از ثروت خود توسط مديران فرصت طلب مي شود. براي روشن شدن بهتر رابطه ميان گزارشگري مالي معقول و اجتناب مالياتي، بطور خاص دو دليل مربوط بيان مي شود: اول اينکه وجود روابط بين گزارشگري مالي معقول و اجتناب مالياتي ممکن است زمينه ساز آگاهي بخشي به مقامات مالياتي شود. مديران شرکتها فعاليتهاي مختلفي را جهت اجتناب مالياتي و کاهش ماليات شرکت انجام مي دهند، انجام اينگونه فعاليتها نظير استفاده از معافيتهاي مالياتي و يا جايزه هاي مالياتي و همچنين برنامه ريزي هاي گسترده اجتناب مالياتي، مقاصد تجاري خاص را براي شرکت ها فراهم نمي آورد بلکه تنها هدف مديران، اجتناب از پرداخت ماليات است. در اقتصادهاي در حال رشد که تضاد و اختلافات شديدي ميان مالکان و نمايندگان وجود دارد، فرصت خوبي براي مديران فراهم مي شود تا بتوانند زمينه فرصت طلبي و سوء استفاده از سود شرکت را فراهم کنند. دوم اينکه همانطور که از فسادهاي بزرگ مالي انرون و ديگر نمونه هاي نظير آن کشف شده است، پتانسيل زيادي در شرکتها براي انجام مقاصد سودجويانه و اجتناب از پرداخت ماليات به هر نحو ممکن وجود دارد. اما در اين ميان تنها تعداد اندکي از مطالعات انجام گرفته نشان مي دهد که سرمايه گذاران به فعاليتهاي اجتناب مالياتي پاسخ منفي داده و از اينگونه فرصتها چشم پوشي کرده باشند. هدف اصلي دلالت بر اين موضوع دارد که تعامل وزارت امور اقتصادي و دارايي با سازمان بورس اوراق بهادار و کميته تدوين استانداردهاي حسابداري و جامعه حسابداران رسمي کمک به تشخيص موديان پرخطر مالياتي خواهد نمود.

فهرست مطالب

چکیده  1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه    2

1-2-بيان مسئله    4

1-3-اهميت و ضرورت تحقيق    4

1-4-بطور کلي اهداف تحقيق عبارتند از    6

1-5-سوالات اصلي تحقيق    6

1-6-فرضيه هاي تحقيق    6

1-7-روش تحقيق    6

1-8-قلمرو زماني تحقيق    7

1-9-قلمرو موضوعي تحقيق    7

1-10-روش جمع آوري و منابع اطلاعات    8

1-11-الگوهاي مورد استفاده در تحقيق    8

1-12-ساختار تحقيق    10

فصل دوم:  مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه    12

2-2- بخش اول: کليات    13

2-2-1 اهميت ماليات    13

2-2-2 نقش ماليات در جامعه:    13

2-2-3 ماليات و جايگاه آن در اقتصاد    13

2-2-4 نگاهي بر درآمدهاي مالياتي    14

2-3- مفهوم و تعريف ماليات و اصول وضع آن    14

2-3-1-تعريف ماليات    14

2-3-2- اصول وضع ماليات    16

2-4- مفهوم اجتناب مالياتي    17

2-5-تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي    19

2-5-1- زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي    20

2-5-2- اندازه گيري فرار مالياتي در ايران    21

2-5-3- کارت بازرگاني، کد اقتصادي و فرار مالياتي    22

2-5-4-ناکارآمدي نظام مالياتي ايران، علل و زمينه ها    23

2-6- رابطه مفاهيم مالياتي با مفاهيم حسابداري و گزارشگري    28

2-6-1- اختلاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات از ديدگاه تئوري    28

2-6-2- اختلافات اساسي بين سود مشمول ماليات و سود حسابداري    29

2-6-3- اختلاف درآمد مشمول ماليات ابرازي و قطعي    29

2-7- مفهوم کيفيت گزارشگري مالي    30

2–7–1– ويژگي‌هاي مبتني بر عملکرد    32

2–7–2– ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار    32

2 – 7 – 3 –ويژگي‌هاي مبتني بر بازار    33

2-8- رابطه اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري    37

2-9-گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي    38

2-10-تحقيقات انجام شده در مورد اجتناب مالياتي    39

2-11-خلاصه و جمع بندي    42

فصل سوم: روش تحقیق

3 – 1 – مقدمه    45

3 – 2 – طرح مساله    45

3 – 3 – تدوين و استدلال فرضيه ها    45

3 – 4 – جامعه و نمونه آماري    46

3 – 5– قلمرو تحقيق    47

3 –6 – روش جمع آوري و منابع اطلاعات    47

3 – 7 – تعاريف عملياتي متغيرها    48

3– 8 – تفسير متغيرهاي تحقيق    49

3-8-1-متغير مستقل    49

3-8– 2 –متغير هاي وابسته    49

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن(علوم هفتم) مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های تعادلی،بازارمالی و شاخص های اندازه (فصل دوم ) تحقیق اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو مقاله ای در مورد ایروبیک برسي راههاي مؤثر بر ميزان افزايش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقيق در دانشجويان